مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سرور 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری برونسپاری فعالیت حقوقی در زمینه مبارزه با برق های غیر مجاز 1398/07/09 1398/07/15
خرید سرور 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری برونسپاری فعالیت حقوقی در زمینه مبارزه با برق های غیر مجاز 1398/07/08 1398/07/15
انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه های برق 20 کیلوولت - تامین برق 1398/06/30 رجوع به آگهی
انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه های برق 20 کیلوولت - تامین برق متقاضیان و مشترکین در محد... 1398/06/28 رجوع به آگهی
تامین 313 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین 1398/06/16 1398/06/24
تامین 313 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین برق 1398/06/13 1398/06/24
رون سپاری فعالیت های بهره برداری ( تجمیع بهره برداری ) شامل: حوادث، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، باز... 1398/06/12 1398/06/20
برون سپاری فعالیت های بهره برداری ( تجمیع بهره برداری ) شامل: حوادث، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، با... 1398/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 113