مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از ایستگاه های انتقال و فوق توزیع نیرو 1397/08/28 1397/09/02
تامین قطعات و ملزومات وسرویس اساسی ورفع نواقص بریکر و سکسیونرها 1397/08/19 رجوع به آگهی
خرید سیم هادی فاز و opgw خط 132 کیلوولت 1397/08/19 1397/08/23
خرید سیم های فازو opgw خط 132 کیلوولت 1397/08/13 1397/08/16
انجام تست آنالیز روغنهای ترانسهای قدرت و تغذیه استان 1397/07/30 1397/08/03
بهره برداری از ایستگاه های انتقال و فوق توزیع نیرو 1397/07/22 1397/07/26
اجرای آسفالت 1397/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای اسفالت در انبار مرکزی 1397/07/10 1397/07/14
انجام تست آنالیز روغنهای ترانسهای قدرت و تغذیه 1397/07/10 رجوع به آگهی
عملیات تحکیم بستر و جابجایی برج های در معرض خطر سیل خطوط 63 کیلوولت 1397/06/24 1397/06/27
صفحه 6 از 96