مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب در تعدادی از خیابان ها 1397/11/03 رجوع به آگهی
احداث 18 دستگاه فاز سوم سوله های کارگاهی در شهرک صنعتی 1397/09/29 1397/10/05
واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت, تهیه درخت و کاشت و نگهداری ف... 1397/09/22 1397/09/28
خرید سیم آلومینیوم فولاد هاینا با هادی ACSR، برای مصرف در خط انتقال برق 20 کیلو ولت شهرک صنعتی 1397/09/22 1397/09/28
تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت, تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز 1397/09/14 1397/09/17
واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه ابیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت تهیه درخت و کاشت و نگهداری فض... 1397/09/12 1397/09/17
تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی فاز توسعه شهرک صنعتی 1397/08/27 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای شبکه ابیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز د... 1397/08/23 1397/08/27
تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت, تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز 1397/08/22 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت، تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز... 1397/08/13 1397/08/20
صفحه 1 از 51