مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری بلوار اصلی و تعدادی از خیابان های فرعی زون فلزی 1398/11/30 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری در تعدادی از خیابان های باقیمانده شه... 1398/11/08 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای اساس و آسفالت بیندر خیابان های فرعی اراضی پل شهرک... 1398/10/28 1398/11/03
انتخاب مجری بازدید از نمایشگاه 1398/10/26 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری بلوار جنوبی و خیابان های اصلی 1398/10/25 1398/11/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری تعدادی از خیابان های فاز دوم شهرک صن... 1398/10/17 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری تعدادی از خیابان های فاز دوم شهرک صن... 1398/10/17 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پیاده رو سازی خیابانهای اصلی و فرعی 1398/10/04 1398/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری تعدادی از خیابان ها 1398/09/28 1398/10/04
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب تعدادی از خیابان ها 1398/09/14 1398/09/20
صفحه 1 از 55