مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه خطوط - ابنیه و تجهیزات شبکه 1397/08/15 1397/08/19
اجرای پروژه خطوط - ابنیه و تجهیزات شبکه 1397/08/12 1397/08/19
واگذاری فنس کشی و احداث جاده دسترسی پیرامونی محوطه بهره برداری سد 1397/08/02 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت استقرار آزمایشگاه محلی و انجام آزمایشها 1397/06/26 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت استقرار آزمایشگاه محلی و انجام آزمایشهای مورد سد 1397/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه 1397/06/22 1397/06/27
انتخاب مشاور ذیصلاح جهت استقرار آزمایشگاه محلی و انجام آزمایشهای موردی 1397/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان 1397/06/21 1397/06/27
خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان 1397/06/20 1397/06/27
خرید خدمات ـ واگذاری انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی از طریق روش ارزیابی پایین ترین قیمت پیشنهادی 1397/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 69