مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاری چاه 1399/07/06 1399/07/14
آبرسانی به مجتمع روستایی 1399/07/06 1399/07/13
تامین خودرو ستاد 1399/07/05 1399/07/12
حفاری چاه 1399/07/05 1399/07/14
خرید ترانسفورماتور کم تلفات ۲۰ کیلو ولت 1399/07/02 1399/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترانسفورماتور کم تلفات 20 کیلو ولت 1399/07/08
خرید ترانسفورماتور کم تلفات ۲۰ کیلو ولت 1399/07/01 1399/07/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه آبرسانی به شهر زرند 1399/07/07
اجرای پروژه آبرسانی 1399/06/31 1399/07/07
واگذاری انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستای... 1399/06/29 1399/06/30
صفحه 7 از 234