مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط برق چاه های کهنوج و ایستگاه پمپاژ قلعه گنج 1398/06/13 1398/06/21
خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250 مورد نیاز 1398/06/12 رجوع به آگهی
خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250 مورد نیاز 1398/06/11 رجوع به آگهی
خدمات پشتیبانی امور آب 1398/06/06 1398/06/12
خدمات پشتیبانی امور آب 1398/06/05 1398/06/12
انجام امور خدماتی مورد نیاز ستاد و امورات تابعه 1398/05/30 1398/06/06
انجام امور خدماتی مورد نیاز ستاد و امورات تابعه 1398/05/30 1398/06/06
تامین تعداد 7000 دستگاه کنتور, 1/2 نیمه خشک R160 1398/05/28 رجوع به آگهی
تامین تعداد 7000 دستگاه کنتور, 1/2 نیمه خشک R160 مطابق مشخصات و شرایط ذکر شده 1398/05/27 رجوع به آگهی
اجرای ملزومات برقی خط انتقال 1398/05/22 1398/05/28
صفحه 1 از 198