مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6003027 مناقصه واگذاری حفر ضربه ای دورانی چاهها 1401/09/10 1401/09/14
6002754 مناقصه عمومی یک مرحله ای پرکلرین 1401/09/10 1401/09/14
6002444 مناقصه خرید پرکلرین 1401/09/10 1401/09/14
6001742 مناقصه خرید الکتروپمپ افقی 1401/09/10 1401/09/10
6001651 مناقصه خرید الکترو پمپ افقی 1401/09/10 1401/09/10
5998393 مناقصه خرید الکتروپمپ افقی 1401/09/09 1401/09/10
5996565 مناقصه خرید پمپ افقی 1401/09/08 1401/09/10
5994629 مناقصه حفر ضربه ای دورانی چاه 1401/09/08 1401/09/14
5990757 مناقصه حفر ضربه ای دورانی چاه 1401/09/07 1401/09/14
5990032 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر ضربه ای/دورانی چاههای 19 و 52 کرمان 1401/09/07 1401/09/14
5989137 مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب و تصفیه خانه های آب شرب و فاضلاب و رفع حوادث و اتفاقات شهرها و روستا 1401/09/06 1401/09/12
5983447 مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب و تصفیه خانه های آب شرب و فاضلاب و رفع حوادث و اتفاقات شهرها و روستاها 1401/09/05 1401/09/12
5983430 مناقصه تامین خودرو ستاد 1401/09/05 1401/09/09
5981241 مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری،تعمیرو نگهداری تاسیسات آب شرب و تصفیه خانه های آب شرب و فاضلاب و رفع حوادث و اتفاقات شهرها و روستاها 1401/09/05 1401/09/12
5980359 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت احداث تاسیسات فاضلاب و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه 1401/09/03 1401/09/09
5978544 مناقصه واگذاری بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص 1401/09/03 1401/09/09
5976882 مناقصه انجام کلیه خدمات راهبری بهره برداری تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات 1401/09/02 1401/09/12
5976641 مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث 1401/09/02 1401/09/09
5974764 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو ستاد 1401/09/02 1401/09/09
5974738 مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تاسیسات فاضلاب و واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه به روش بیع متقابل 1401/09/02 1401/09/09
صفحه 1 از 202