مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی روستا 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ۲۰۰ 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی روستا 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و توسعه مجتمع 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ۲۵۰ 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1400/10/26 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه قسمتی از شبکه توزیع آب شهرستان بم 1400/10/26 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 1000 مترمکعبی 1400/10/26 1400/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای قسمتی از طرح آبرسانی به مجتمع روستایی 1400/10/26 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و توسع مجتمع 1400/10/26 1400/11/05
مناقصه بازسازی و توسعه مجتمع 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ۲۵۰ 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آبرسانی به مجتمع آب حیات شهرستان 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 250 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ۲۰۰ 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای قسمتی از طرح آبرسانی به مجتمع روستایی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 200 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه واگذاری توسعه قسمتی از شبکه توزیع آب 1400/10/25 1400/11/17
مناقصه خرید لوله چدن داکتیل ۸۰۰ با واشر 1400/10/25 1400/10/29
صفحه 1 از 145