کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7307930 مناقصه واگذاری حفاری 4 حلقه چاه پدافند استان کرمان 1402/08/24 1402/08/27
7306379 مناقصه اجرای خط 800 چدن داکتیل لوپ از 3S به 2 استان کرمان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7303314 مناقصه اجرای خط 800 چدن داکتیل استان کرمان 1402/08/23 1402/08/27
7303240 مناقصه واگذاری حفاری 4 حلقه چاه پدافند استان کرمان 1402/08/23 1402/08/27
7303140 مناقصه اجرای خط 800 چدن داکتیل لوپ شهر استان کرمان 1402/08/23 1402/08/27
7302344 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 4 حلقه چاه پدافند سری اول استان کرمان 1402/08/23 1402/08/27
7302341 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر 4 حلقه چاه پدافند سری دوم استان کرمان 1402/08/23 1402/08/27
7295954 مناقصه واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب استان کرمان 1402/08/21 1402/08/28
7291421 مناقصه واگذاری پساب در پروژه احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر استان کرمان 1402/08/20 1402/08/28
7261458 مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده ستاد مرکزی شرکت را با برآورد:37,791,000,000 ریال استان کرمان 1402/08/11 1402/08/17
7258101 مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده ستاد مرکزی شرکت استان کرمان 1402/08/10 1402/08/17
7256934 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین وسائط نقلیه سبک با راننده ستاد مرکزی شرکت استان کرمان 1402/08/10 1402/08/17
7211378 مناقصه اجرای خط برق چاه استان کرمان 1402/07/27 1402/08/03
7208387 مناقصه اجرای خط برق چاه استان کرمان 1402/07/26 1402/08/03
7208074 مناقصه اجرای خط برق چاه استان کرمان 1402/07/26 1402/08/03
7088266 مناقصه بازسازی و تکمیل شبکه شهری و روستایی استان کرمان 1402/07/04 رجوع به آگهی
7071287 مناقصه بازسازی و تکمیل شبکه شهری و روستایی شهرستان استان کرمان 1402/07/03 1402/07/29
7069703 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و تکمیل شبکه شهری و روستایی شهرستان فاریاب استان کرمان 1402/07/01 1402/07/19
7058546 مناقصه اجرای خط انتقال اضطراری شهر استان کرمان 1402/06/28 1402/07/12
7053856 مناقصه حفر چاه استان کرمان 1402/06/27 1402/07/05
صفحه 1 از 253