مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خرید خدمات مشاوره 1394/12/10 1394/12/17
خرید خدمات مشاوره طرح (اکتشاف آهن و عناصر همراه با آنومالی های منتخب میدان معدنی 1394/11/04 1394/11/10
انجام خرید خدمات مشاوره طرح پی جویی تکمیلی پهنه های سراوان 1393/10/24 1393/10/29
خرید خدمات مشاوره طرح پی جویی تکمیلی پهنه های سراوان 1393/10/24 1393/10/29
خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح اکتشاف مواد معدنی 1393/10/17 1393/10/22
خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح اکتشاف مواد معدنی 1393/10/16 1393/10/22
خرید خدمات مشاوره طرح پی جویی تکمیلی پهنه های سراوان و نوار مرزی استان 1393/07/14 1393/07/20
خرید خدمات مشاوره طرح پی جویی تکمیلی پهنه ها 1393/07/09 1393/07/16
واگذاری انجام خرید خدمات مشاوره طرح پی جویی 1393/07/08 1393/07/16
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 14000 متر 1393/06/16 1393/06/22
صفحه 3 از 5