مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990932 مناقصه تامین UPS جهت واحد نمکزدایی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5985223 مناقصه آسفالت توپکا 1401/09/06 رجوع به آگهی
5976630 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات 1401/09/02 1401/09/09
5972938 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه UPS 1401/09/01 1401/09/06
5972262 مناقصه تامین رادیو تکرار کننده SLR5500 1401/09/01 1401/09/28
5971167 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی فراخوان ارزیابی کیفی خریدرادیو تکرار کننده SLR5500 1401/09/01 1401/09/08
5970894 مناقصه تامین تجهیزات ذخیره سازی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5968690 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی ساده خرید آسفالت 1401/08/30 1401/09/07
5965624 مناقصه خرید دستگاه ups واحد نمکزدایی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5964494 مناقصه خرید آسفالت توپکا 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962882 مناقصه آسفالت توپکا 1401/08/29 رجوع به آگهی
5927914 مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات، تاسیسات 1401/08/17 1401/08/22
5922664 مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تأمین) خودروهای سنگین 12 و 16 و 24 ساعته موردنیاز اداره ترابری 1401/08/16 1401/08/22
5906244 مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اداره خدمات مهندسی (برق و تهویه) 1401/08/11 1401/08/18
5893168 مناقصه انجام خدمات موردنیاز مدیریت منابع انسانی در امور ورزش 1401/08/08 1401/08/14
5844372 مناقصه تهیه،طبخ،سرو وتوزیع2وعده غذا(ناهار وشام)کارکنان 1401/08/02 1401/08/07
5844367 مناقصه تهیه،طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا وخدمات اتاقداری کارکنان 1401/08/02 1401/08/07
5713633 مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری شرکت 1401/06/29 1401/07/06
5712787 مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات تأسیسات و اماکن شرکت 1401/06/29 1401/07/06
5681859 مناقصه انجام خدمات حجمی مراقبت واپراتوری کلیدخانه132/33کیلوولت 1401/06/21 1401/06/27
صفحه 1 از 109