مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه خصوص انجام خدمات اشخاص ثالث در امور ورزش 1400/03/09 1400/03/19
مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تأسیسات 1400/03/09 1400/03/19
مناقصه انجام خدمات اشخاص ثالث در امور ورزش شرکت 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات اشخاص ثالث در امور ورزش 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات 1400/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر آب آتش نشانی 1400/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر آب آتش نشانی 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیرگاهی 1400/02/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده غذا 1400/02/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده غذا ناهار و شام 1400/02/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع دو وعده غذا ناهار و شام 1400/02/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی 1400/02/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تهیه،طبخ و توزیع 2 وعده غذا ( ناهار و شام ) 1400/02/19 1400/02/27
مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری 1400/02/19 1400/02/27
مناقصه جمع آوری خطوط لوله مازاد قدیمی 1400/02/12 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری خطوط لوله مازاد قدیمی 1400/02/11 1400/02/22
مناقصه جمع آوری خطوط لوله مازاد قدیمی 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کولر پنجره ای و دو تیکه 1400/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100