مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات شرکت 1397/11/29 رجوع به آگهی
پروژه بهسازی و بازسازی جاده چاههای نفت تا روستا 1397/11/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز 1397/11/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات شرکت 1397/11/27 رجوع به آگهی
پروژه بهسازی و بازسازی جاده چاههای نفت بی بیان تا روستا 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش شرکت 1397/11/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی 1397/11/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش شرکت 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز 1397/11/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 161