مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات عمومی شامل سرویس و پنچری، تعویض روغن، شستشو و تلمبه چی جایگاه های سوخت وسائط نقل... 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات عمومی شامل سرویس و پنچری، تعویض روغن، شستشو و تلمبه چی جایگاه های سوخت وسائط نقل... 1398/11/21 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ و کارگاه تعمیرات واحد بهره برداری 1398/11/20 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ و کارگاه تعمیرات واحد بهره برداری 1398/11/19 رجوع به آگهی
خرید کولر دو تیکه در اندازه های مختلف و آب سرد کن 1398/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات دفتری و نظارت بر تهیه، طبخ، سرو، توزیع و نگهداری مواد غذایی و اتاقداری در کمپ ها... 1398/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات دفتری و نظارت بر تهیه، طبخ، سرو، توزیع و نگهداری مواد غذایی و اتاقداری در کمپ ها... 1398/11/14 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ و کارگاه تعمیرات واحد بهره برداری لب سفید 1398/11/14 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی بخشی از کمپ 1398/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 179