مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین البسه فرم حراست 1398/03/20 1398/04/18
واگذاری انجام خدمات تنظیفات و امور ابدارخانه ها، تخلیه و بارگیری و جابه جایی بشکه ها 1398/02/31 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی 1398/02/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تنظیفات و امور ابدارخانه ها، تخلیه و بارگیری و جابه جایی بشکه ها 1398/02/25 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی 1398/02/22 1398/03/06
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی اداره عملیات و ایمنی و آتش نشانی 1398/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری قطعات یدکی کلید خانه 1398/02/18 رجوع به آگهی
خرید کابل ابزار دقیق آرموردار 1398/02/18 رجوع به آگهی
خرید قطعات یدکی کلید خانه تمبی 1398/02/18 1398/02/19
قطعات یدکی کلید خانه تمبی 1398/02/18 1398/03/07
صفحه 4 از 169