کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8099419 مناقصه گازرسانی به مناطق توسعه یافته ، حفره های خالی ، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن ، تعمیرات و باسازی تاسیسات گازرسانی استان اردبیل 1403/03/24 1403/03/30
8094370 مناقصه گازرسانی به مناطق توسعه یافته ، حفره های خالی، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن، تعمیرات و بازسازی تاسیسات گازرسانی استان اردبیل 1403/03/23 1403/03/30
8081322 مناقصه گازرسانی به مناطق توسعه یافته ، حفره های خالی ، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن ، تعمیرات و باسازی تاسیسات گازرسانی استان اردبیل 1403/03/21 1403/03/30
8081063 مناقصه گازرسانی به مناطق توسعه یافته ، حفره های خالی، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن، تعمیرات و بازسازی تاسیسات گازرسانی استان اردبیل 1403/03/21 1403/03/30
8049949 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 800 انشعاب اردبیل، هیر و روستاهای تابعه استان اردبیل 1403/03/12 1403/03/22
8030751 مناقصه پروژه ساخت و نصب 800 انشعاب پلی اتیلن و فولادی بصورت پراکنده استان اردبیل 1403/03/07 رجوع به آگهی
8018482 مناقصه پروژه ساخت و نصب 800 انشعاب پلی اتیلن و فولادی استان اردبیل 1403/03/05 1403/03/22
8017469 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی محوطه ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک شهید سلیمانی اردبیل استان اردبیل 1403/03/05 1403/03/09
8005118 مناقصه واگذاری دیوارکشی محوطه ایستگاه تقلیل فشار استان اردبیل 1403/02/31 1403/03/09
7983626 مناقصه واگذاری دیوارکشی محوطه ایستگاه تقلیل فشار استان اردبیل 1403/02/29 1403/03/09
7953122 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نشت یابی از تاسیسات ،شبکه ،ایستگاهها و انشعابات گاز در سطح استان اردبیل استان اردبیل 1403/02/22 1403/02/26
7934312 مناقصه خرید هیتر به تعداد 5 دستگاه استان اردبیل 1403/02/19 1403/02/26
7931341 مناقصه پروژه نشت یابی از تاسیسات، شبکه (تغذیه و توضیع) و ایستگاهها و انشعابات گاز استان اردبیل 1403/02/18 1403/02/26
7919066 مناقصه نشت یابی از تاسیسات ، شبکه و ایستگاهها و انشعابات گاز در سطح استان اردبیل 1403/02/16 1403/02/26
7918998 مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ، اموردفتری در شهرستانها و روستاهای تابعه استان استان اردبیل 1403/02/16 1403/02/19
7903461 مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و ... استان اردبیل 1403/02/10 1403/02/16
7891492 مناقصه انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه در شهرستانها و روستاها استان اردبیل 1403/02/08 1403/02/16
7831934 مناقصه خرید لوله فولادی به قطر 8 اینچ به ضخامت 0.219 اینچ و به متراژ 4500 متر استان اردبیل 1403/01/26 1403/01/29
7761803 مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ، اموردفتری و ... استان اردبیل 1402/12/19 1402/12/23
7747296 مناقصه انجام خدمات امور مشترکین ، امور دفتری، ماشین نویسی ، تنظیفات ، آبدارخانه در شهرستانها و روستا استان اردبیل 1402/12/14 1402/12/23
صفحه 1 از 100