مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهرک 1398/01/25 1398/01/27
حفاظت فیزیکی و نگهبانی پیرامونی شهرک صنعتی 1397/12/04 رجوع به آگهی
رفت و روب و جمع آوری زباله شهرک صنعتی 1397/11/03 1397/11/11
واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی 1397/11/03 1397/11/11
راهبری سیستم امداد و آتش نشانی 1397/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهرک صنعتی 1397/06/24 1397/07/03
خرید و نصب سطل زباله مکانیزه 1397/06/24 رجوع به آگهی
حفاظت و نگهبانی پیرامونی شهرک صنعتی 1396/12/05 1396/12/10
نگهداری و آبیاری فضای سبز، رفت و روب و جمع آوری زباله 1396/08/09 1396/08/15
خرید و نصب سطل زباله مکانیزه 1396/07/16 1396/07/22
صفحه 1 از 3