مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح شهرک صنعتی 1397/06/24 1397/07/03
خرید و نصب سطل زباله مکانیزه 1397/06/24 رجوع به آگهی
حفاظت و نگهبانی پیرامونی شهرک صنعتی 1396/12/05 1396/12/10
نگهداری و آبیاری فضای سبز، رفت و روب و جمع آوری زباله 1396/08/09 1396/08/15
خرید و نصب سطل زباله مکانیزه 1396/07/16 1396/07/22
راهبری سیستم امداد و آتش نشانی شهرک صنعتی 1396/07/05 1396/07/15
رفت و روب و جمع آوری زباله شهرک صنعتی 1395/08/15 1395/08/20
حفاظت و نگهبانی پیرامونی شهرک 1395/08/15 1395/08/20
راهبری سیستم امداد و آتش نشانی 1395/08/15 1395/08/20
نگهداری و آبیاری فضای سبز 1395/08/15 1395/08/20
صفحه 2 از 4