مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری سیستم امداد و آتش نشانی شهرک صنعتی 1396/07/05 1396/07/15
رفت و روب و جمع آوری زباله شهرک صنعتی 1395/08/15 1395/08/20
حفاظت و نگهبانی پیرامونی شهرک 1395/08/15 1395/08/20
راهبری سیستم امداد و آتش نشانی 1395/08/15 1395/08/20
نگهداری و آبیاری فضای سبز 1395/08/15 1395/08/20
واگذاری راهبری سیستم امداد وآتش نشانی و حفاظت فیزیکی 1394/05/24 1394/05/31
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله 1394/04/20 1394/04/27
واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز 1394/04/20 1394/04/27
واگذاری حفاظت و نگهبانی محیطی و پیرامونی شهرک صنعتی کاسپین 1393/06/01 1393/06/08
واگذاری راهبری سیستم امداد و آتش نشانی شهرک 1393/03/10 1393/03/20
صفحه 2 از 3