مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرای راهسازی خیابان 1398/03/05 1398/03/23
واگذاری عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای) پیرامون شهر (شامل مصالح و دستمزد) 1398/03/01 1398/03/09
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه 1398/02/31 1398/03/21
واگذاری عملیات اجرایی فاز اول و دیواره گذاری رودخانه 1398/02/31 1398/03/21
خرید و نصب انشعابات برق و شبکه های فشار ضعیف و 20 کیلوولت برق 1398/02/31 1398/03/21
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه 1398/02/31 1398/03/21
خرید و نصب انشعابات برق و شبکه فشار ضعیف 1398/02/31 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه 1398/02/31 1398/03/21
طراحی و خرید یک دستگاه پل عابر پیاده فلزی 1398/02/26 1398/02/30
واگذاری عملیات اجرایی آبیاری تحت فشار (قطره ای) پیرامون شهر (شامل مصالح و دستمزد) 1398/02/25 1398/03/09
صفحه 1 از 260