مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه تامین و خرید چمن مصنوعی مورد نیاز سطح شهر 1398/11/07 1398/11/17
واگذاری عملیات احداث خانه فرهنگ 1398/11/07 1398/11/24
تهیه تامین و خرید چمن مصنوعی مورد نیاز سطح شهر همراه سایر متعلقات 1398/10/30 1398/11/17
عملیات بهسازی پیاده روهای خیابان 1398/10/28 رجوع به آگهی
عملیات بهسازی پیاده روهای خیابان 1398/10/28 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات مورد نیاز جهت موتورخانه فرهنگسرای 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ساخت و نصب دربهای چوبی خانه تاریخی ( به صورت مصالح و دستمزد) 1398/10/21 1398/10/29
خرید تجهیزات مورد نیاز جهت موتورخانه فرهنگسرا 1398/10/19 رجوع به آگهی
عملیات خط کشی معابر از نوع خط کشی سرد محوری ممتد و منقطع معابر سطح شهر 1398/10/17 رجوع به آگهی
عملیات خط کشی معابر از نوع خط کشی سرد محوری ممتد و منقطع معابر 1398/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 273