مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات احداث منبع زمینی ذخیره آب پارک (منبع بتنی و اتاقک) 1398/06/31 1398/07/09
عملیات احداث ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 1398/06/25 1398/07/03
عملیات اجرایی احداث پل آبرو بر روی رودخانه 1398/06/24 1398/07/03
عملیات احداث منبع زمینی ذخیره آب (منبع بتنی و اتاقک) 1398/06/24 1398/07/09
عملیات اجرایی ساخت پل آبروی تقاطع رودخانه 1398/06/20 1398/06/28
عملیات اجرایی احداث پل 1398/06/17 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کف فرش و جدول گذاری پیاده رو خیابان 1398/06/17 1398/06/26
واگذاری عملیات احداث ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 1398/06/17 1398/07/03
عملیات اجرایی کف فرش و جدول گذاری پیاده رو 1398/06/17 رجوع به آگهی
عملیات تکمیل پارک 1398/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 270