مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تامین وبروزرسانی وبازسازی کامل کامیون خط کشی 1398/10/23 1398/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ونصب یک سیستم شبیه سازآتش نشانی 1398/10/23 1398/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید خرید هارددیسک جهت ارتقاءذخیره سازی اطلاعات 1398/10/18 1398/10/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید نصب وراه اندازی 16 دستگاه مولد برق اضطراری 1398/10/18 1398/10/24
خرید نصب وراه اندازی 6 دستگاه مولد برق 1398/10/18 1398/10/24
خرید نصب وراه اندازی سیستم ویدئو وال 1398/10/18 1398/10/24
خرید هارد دیسک جهت ارتقاء فضای ذخیره سازی اطلاعات 1398/10/18 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی 16 دستگاه مولد برق 1398/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید نصب وراه اندازی 6 دستگاه مولد برق اضطراری 1398/10/16 1398/10/24
خرید نصب وراه اندازی یک دستگاه ویدئو وال 1398/10/16 1398/10/24
صفحه 7 از 95