مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی راه روستایی پروانه شهرستان اشنویه 1398/07/17 1398/07/28
تکمیل بهسازی راه روستایی 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی راه روستایی کایی شهرستان ارومیه 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تابلو و علائم ایمنی 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب تابلو علائم قطعات 3 و 4 محور سلماس - خوی 1398/07/17 1398/07/28
عملیات اجرایی خط کشی قطعات 3 و 4 محور 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی قطعات 3 و 4 محور سلماس - خوی 1398/07/17 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی آسفالت راه روستایی کاموس - پیه جیک - شریف الدین شهرستان نقده 1398/07/17 1398/07/28
خرید رنگ سرد ترافیکی و حلال آن به همراه گلاسپید مورد نیاز 1398/07/17 1398/07/28
صفحه 12 از 71