مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای مورد نیاز استیجاری شرکت با راننده در سطح استان به مدت یکسال ( 365 روز) جهت انجام ماموریتهای روزانه در داخل و خ 1399/02/29 1399/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب شهرستان ایلام 1399/02/03 1399/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب شهرستان دهلران 1399/02/03 1399/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب شهرستان چرداول 1399/02/03 1399/02/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب شهرستان چرداول 1399/02/03 1399/02/10
مناقصه خرید 156 متر لوله گالوانیزه 10 اینچ جوشی دو سر پخ با ضخامت 6 میلیمتر - خرید 48 متر لوله گالوانیزه 8 اینچ جوشی دو سر پخ با ضخامت 5 میلیمتر - خرید 1938 متر لوله گالوانیزه 6 اینچ جوشی دو سر پخ با... 1399/01/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله گالوانیزه 1399/01/27 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد لوله 1399/01/26 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد لوله 1399/01/26 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب روستاهای شهرستان ایلام 1399/01/17 1399/01/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب شهرستان دهلران 1399/01/17 1399/01/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای کم و یا بدون آب شهرستان چرداول 1399/01/17 1399/01/20
مناقصه آبرسانی سیار 1398/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب 1398/11/05 1398/11/06
مناقصه واگذاری آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب 1398/11/01 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی سیار به روستاهای کم آب و یا بدون آب شهرستان ایلام 1398/10/30 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آب رسانی به روستاهای کم آب یا بدون آب شهرستان چرداول 1398/10/30 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب شهرستان دهلران 1398/10/30 1398/11/06
مناقصه - خرید 350 متر لوله گالوانیزه 4 اینچ جوشی دو سر پخ با ضخامت 4.5 میلیمتر براساس شرایط و اسناد مناقصه - خرید 1800 متر لوله گالوانیزه 6 اینچ جوشی دو سر پخ با ضخامت 5 میلیمتر براساس شرایط و اسناد... 1398/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 350 متر لوله گالوانیزه 4 اینچ جوشی دو سر پخ با ضخامت 4.5 میلیمتر - خرید 1800 متر لوله گالوانیزه 6 اینچ جوشی دو سر پخ با ضخامت 5 میلیمتر 1398/10/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33