مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری مجموعه ورزشی (بدنسازی) 1400/10/20 1400/11/05
مناقصه تکمیل بخشی از پارک 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بخشی از پارک 1400/10/13 1400/10/27
مناقصه تکمیل بخشی از پارک 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بخشی از پارک 1400/09/13 1400/09/25
مناقصه واگذاری امور نظافتی ،رفت و روب و حفاظت فیزیکی نگهداری پایانه های مسافربری 1400/09/07 1400/09/20
مناقصه واگذاری خدمات کارگزاری و مدیریتی مربوط به پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 1400/08/26 1400/09/10
مناقصه واگذاری خدمات کارگزاری و مدیریتی مربوط به پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 1400/08/23 1400/09/10
مناقصه واگذاری احداث بخشی از دیوار حائل 1400/07/27 1400/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بخشی از دیوار حائل محوطه 1400/07/23 1400/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بخشی از دیوار حائل محوطه سپاه استان 1400/06/17 1400/06/30
مناقصه توسعه وتکمیل بخشی از تپه 1400/05/13 1400/05/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر 1400/05/12 1400/05/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 1400/05/12 1400/05/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره سازی 1400/04/21 1400/05/05
مناقصه اصلاح تقاطع ها و مناسب سازی چهارراه 1400/04/15 1400/04/22
مناقصه توسعه و تکمیل بخشی از مسیر 1400/04/14 1400/04/22
مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه زمین چمن مصنوعی ورزشی 1400/04/10 1400/04/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه وتکمیل بخشی از مسیر سلامت 1400/04/10 1400/04/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر 1400/04/09 1400/04/22
صفحه 1 از 18