مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری زباله، تنظیف معابر و ...) 1398/03/18 رجوع به آگهی
اصلاح تقاطع ها ومناسب سازی چهارراه های سطح شهر 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل جدول بندی ویل عرضی بلوار 1398/02/29 1398/03/06
اصلاح تقاطع ها و مناسب سازی چهارراه های سطح شهر 1398/02/29 1398/03/06
ایجاد و مرمت جداول سطح شهر 1398/02/14 1398/02/23
تکمیل تپه 1398/02/14 1398/02/23
ایجاد و مرمت جداول سطح شهر در منطق 2 1398/02/14 1398/02/23
واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری زباله، تنظیف معابر و ....) 1398/02/15 1398/02/30
جمع آوری زباله, تنظیف معابر و ... 1398/02/14 رجوع به آگهی
محوطه سازی باغ موزه 1397/12/20 1398/01/26
صفحه 2 از 28