مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ترمیم حفاریها و ترانشه های سطح شهر 1394/02/04 1394/04/22
تکمیل معابر شهرکرد 1394/03/23 1394/03/27
واگذاری پیاده رو سازی 1394/03/20 1394/04/08
واگذاری اصلاح گره های ترافیکی سطح شهر 1394/03/20 1394/04/08
واگذاری احداث، بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی 1394/03/20 1394/04/08
واگذاری انتخاب شریک و سرمایه گذار جهت ادامه اجرا و تکمیل پروژه برج دوقلوی کوه نور 1394/03/23 1394/04/02
واگذاری تکمیل معابر 1394/03/17 1394/03/27
واگذاری ادامه اجرا و تکمیل پروژه 1394/03/18 1394/04/02
خرید چراغ های راهنمایی و رانندگی 1394/02/28 1394/03/06
واگذاری ایجاد و مرمت جداول 1394/02/23 1394/03/05
صفحه 8 از 28