مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي طرح آبرسانی بزد شهرستان تربت جام 1399/04/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهره برداری ،راهبری ونگهداری شبکه جمع آوری،انتقال فاضلاب ،انشعابات ف... 1399/04/21
فراخوان ارزيابي کيفي طرح آبرسانی شهرستان چناران شامل خط انتقال با لوله یوپی وی سی سخت با اقطار 200 و... 1399/04/12
فراخوان ارزيابي کيفي حفاری،لوله گذاری وآزمایش پمپاژ چاه های بحران در سطح استان (پهنه 3) روستاهای عسگ... 1399/04/07
فراخوان ارزيابي کيفي حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاههای پهنه 4 بحران شامل چاههای گود آسیا شهرستان... 1399/04/07
فراخوان ارزيابي کيفي حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاههای پهنه دو بحران شامل چاههای محسن آباد شهرستا... 1399/04/07
فراخوان ارزيابي کيفي حفر ، لوله گذاری و ازمایش پمپاژ چاههای پهنه یک بحران شامل چاههای کلاته صوفی و م... 1399/04/07
فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی مجتمع مزینان -فاز 3 شهرستان داورزن 1399/03/22
فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی مجتمع اوندر(فاز 5) شهرستان کاشمر 1399/03/22
فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی روستای گندم بر شهرستان کاشمر 1399/03/22
صفحه 5 از 83