مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز - به صورت حجمی 1397/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز 1397/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی فضای سبز 1397/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر منطقه A 1397/05/03 رجوع به آگهی
جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر 1397/05/03 رجوع به آگهی
اجرای پروژه جدول ، تک لبه، زیرسازی، کانیوا، موزئیک فرش، بلوک چینی، بتن ریزی و آبنما و سایر عملیات عم... 1397/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه جدول و تک لبه و زیر سازی و کانیوا و موزائیک فرش و بلوک چینی و بتن ریزی و آبنما و... 1397/01/27 رجوع به آگهی
اجرای پروژه جدول، تک لبه، زیرسازی، کانیوا، موزائیک فرش، بلوک چینی، بتن ریزی و آبنما و سایرعملیات عمر... 1397/01/27 رجوع به آگهی
اجرای پروژه جدول، تک لبه، زیرسازی، کانیوا، موزائیک فرش، بلوک چینی، بتن ریزی و آبنما و سایر عملیات عم... 1397/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه جدول و تک لبه و زیر سازی و کانیوا و موزائیک فرش و بلوک چینی و بتن ریزی و آبنما و... 1397/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 56