مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام پروژه بتن RCCP (بتن غلطکی) 1398/06/20 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خاکبرداری جهت توسعه ترانشه 1398/06/14 رجوع به آگهی
انجام پروژه آسفالت خیابان های سطح شهر به صورت تمام کار 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه بتن RCCP (بتن غلطکی) 1398/06/11 رجوع به آگهی
امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر (منطقه A.B) به صورت حجمی 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز مناطق چهارگانه شهر (A,B,C,D) به صورت حجمی 1398/06/07 رجوع به آگهی
امور مربوط به جمع آوری زباله و تنظیف سطح شهر 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز 1398/05/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات خاکبرداری جهت توسعه ترانشه سایت پسماند به میزان 75000 مترمکعب 1398/05/30 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای موزاییک فرش پیاده روهای سطح شهر 1398/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 58