مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه جدول، تک لبه، زیرسازی، کانیوا سطح شهر 1396/10/17 1396/10/27
اجرای پروژه جدول، تک لبه، زیرسازی، کانیوا سطح شهر 1396/10/10 1396/10/27
اجرای موزائیک فرش واقع در سطح شهر 1396/10/10 رجوع به آگهی
پروژه زیرسازی آسفالت خیابان های سطح شهر 1396/10/10 رجوع به آگهی
واگذاري جمع آوري و تنظيف زباله سطح شهر منطقه B به بخش خصوصي 1396/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه c 1396/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری جمع اوری و تنظیف زباله سطح شهر 1396/04/31 رجوع به آگهی
جمع آوری و تنظیف زباله سطح شهر منطقه D 1396/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری جمع اوری و تنظیف زباله 1396/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و تنظیف زباله 1396/04/24 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 52