مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساخت اسکلت ساختمان امداد شهری 1392/09/03 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی نازک کاری تاسیسات مکانیکی- برقی و کف سازی 1392/08/04 1392/08/10
واگذاری عملیات اجرایی نازک کاری تاسیسات مکانیکی- برقی و کف سازی 1392/07/30 1392/08/06
واگذاری تهیه و اجرای اسکلت فلزی ساختمان پایگاه 1392/07/27 1392/08/03
واگذاری مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات- فونداسیون آشیانه 1392/06/18 1392/06/24
واگذاری مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات - فونداسیون آشیانه 1392/06/14 1392/06/20
واگذاری تهیه و اجرای اسکلت ساختمان مرکز آموزش تخصصی و.. 1392/03/16 1392/03/18
واگذاری تهیه و اجرای اسکلت ساختمان مرکز 1392/03/13 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 1-2-3 در رشته ابنیه 1392/02/15 1392/02/21
واگذاری خدمات خودرویی (تامین وسیله نقلیه همراه با راننده ) 1392/01/19 1392/01/24
صفحه 8 از 13