مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پشتیبانی و رفع خرابی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه رفع خرابی وپشتیبانی شبکه کابل شامل آبونه ومرکزی محور یک 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل عملیات عمرانی و جمع آوری تجهیزات سایت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل عملیات عمرانی و جمع آوری تجهیزات سایت موبایل طیور 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویلnwesite (5 سایت ) درسطح استان 1400/08/22 1400/08/24
مناقصه پشتیبانی و رفع خرابی 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بهینه سازی شبکه واجرای CR،درایوتست،وپیگیری تیکت های CRMشبکه سیار 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بهینه سازی شبکه واجرای CR، درایوتست، وپیگیری تیکت های CRMشبکه سیار 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری وپشتیبانی شبکه کابل وهوایی 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه رفع خرابی و پشتیبانی شبکه کابل 1400/06/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری pm و بهسازی سایتها-نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل و هوایی 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری pm و بهسازی سایتها - نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل وهوایی 1400/05/24 1400/05/31
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری pm و بهسازی سایتهای منطقه - نگهداری و پشتیبانی شبکه کابل وهوایی 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی ، سوپروایزی و بهینه سازی 1400/04/31 1400/05/10
مناقصه خریداری سیم رانژه سفید و مشکی 1400/04/30 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری سیم رانژه سفید و مشکی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه طرح توسعه شبکه کابل مرکز 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات پکیج و کندانسورهای مربوطه و تابلو برق مراکز 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی شارژر و باتری و متعلقات آن و جمع آوری تجهیزات قدیمی 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه جابجائی کلیه تجهیزات سایتهای موبایل در سطح استان و نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل در محل جدید 1400/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40