مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات بهسازی دکل ها و موارد مرتبط با کار در ارتفاع سایت ها و مراکز موبایل و WLL و انتقال 1398/03/01 1398/03/08
واگذاری اجرای فیبر نوری مسیرها 1398/02/26 1398/03/02
خرید کابل فیبر نوری 48 کر خاکی NZ (فوجی کرا) 1398/02/23 1398/03/01
خرید انواع کابل جلی فیلد خاکی و کابل هوایی مهاردار و کابل هوایی بدون مهار 1398/02/18 1398/02/25
چاپ قبض های تلفن ثابت مشترکین 1398/02/18 1398/02/23
انجام خدمات نگهداری کمی و کیفی 404 سایت دارای تکنولوژی 2G, 3G, 4G 1398/02/17 رجوع به آگهی
چاپ قبض های تلفن ثابت مشترکین استان 1398/02/16 1398/02/23
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG مراکز تلفن پر ظرفیت 1398/02/16 1398/02/21
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG مراکز تلفن پرظرفیت استان 1398/02/16 1398/02/21
خرید راک پر ظرفیت فیبر نوری ODF-OCDF-INDOOR به همراه 1008 عدد آداپتور FC/FC 1398/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 74