مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه طرح فیبر نوری شبکه 1397/09/28 1397/10/08
واگذاری اجرای پروژه طرح فیبر نوری 1397/09/28 1397/10/08
کابل مسی ژله فیلد خاکی 1397/08/23 1397/08/30
خرید انواع کابل 1397/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب حفاظ 38 دستگاه کافوری نوری نصب شده در سطح استان 1397/08/23 1397/08/30
اجرای پروژه ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب حفاظ 38 دستگاه کافوی نوری نصب شده در سطح استان 1397/08/23 1397/08/30
تهیه و نصب و راه انداری و آزمایش و تحویل 48 سلول باتری 2v/3000ah سیلد به همراه دو سری جایگاه ضد زلز... 1397/07/29 1397/08/09
تهیه و نصب و راه انداری و آزمایش و تحویل 48 سلول باتری 2v/3000ah سیلد به همراه 2 سری جایگاه ضد زلزله... 1397/07/29 1397/08/09
اجرای پروژه طرح فیبر نوری 1397/06/26 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فیبرنوری شبکه دولت در سطح شهر 1397/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 72