مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابل (4*2 ) sm هوایی 1398/04/18 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات CWDM 1398/04/13 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و خدمات مشترکین و نظارت و حفاظت و نگهداری موردی پرکیس شبکه کابل مح... 1398/03/28 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تهیه، انجام خدمات نصب، راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات در 6 سایت مخابرات و جمع آوری... 1398/03/09 1398/03/20
اجرای پروژه تهیه، انجام خدمات نصب، راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات در 6 سایت و جمع آوری کلیه تج... 1398/03/09 1398/03/20
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG مراکز تلفن پر ظرفیت استان 1398/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG مراکز تلفن پر ظرفیت استان 1398/03/08 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فیبر نوری 1398/03/07 1398/03/08
انجام خدمات بهسازی دکل ها و موارد مرتبط با کار در ارتفاع سایت ها و مراکز موبایل و WLL و انتقال 1398/03/01 1398/03/08
اجرای پروژه فیبر نوری 1398/03/01 1398/03/08
صفحه 3 از 74