مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه آگهی مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری- طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغ... 1397/10/25 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری /مشارکت و سرمایه گذاری درطراحی, بهسازی و ساخت تاب... 1397/10/22 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری شهر -مشارکت و سرمایه گذاری درطراحی, بهسازی و ساخت... 1397/10/15 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری- طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر-حفظ و... 1397/10/15 رجوع به آگهی
احداث بوستان - فرهنگسرا - خرید و پخش آسفالت سطح شهر 1397/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار و مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پ... 1397/09/17 رجوع به آگهی
احداث بوستان و احداث فرهنگسرا و خرید و پخش اسفالت سطح شهر 1397/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تالار و طراحی و ساخت پروژه چند... 1397/09/10 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموع تالار -مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت پروژه چندمن... 1397/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری احداث بوستان مالیات شهر و احداث فرهنگ سرا 1397/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26