مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نقلیه و ترابری 1393/10/13 1393/10/17
خریداری تجهیزات DSLAM هواوی 1393/09/24 1393/10/03
خریداری تجهیزات DSLAM 1393/09/23 1393/10/03
خرید بردهای یدکی سایتهای BTS هواوی WLL 1393/09/09 1393/09/12
خریداری بردهای یدکی سایتهای BTS هواوی WLI 1393/09/08 1393/09/12
واگذاری امور نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز 1393/09/02 1393/09/09
واگذاری اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی تاسیسات شبکه کابل - هوائی و... 1393/09/02 1393/09/11
واگذاری اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی تاسیسات شبکه کابل - هوائی - گاز کنترل و... 1393/09/01 1393/09/11
واگذاری تیرگذاری، کابلکشی هوائی و مفصلبندی همراه با تهیه ملزومات - حفاری و کابلکشی فیبرنوری 1393/08/14 1393/08/19
واگذاری اجرای عملیات پروژه های کابل کشی کابلهای خاکی مسی و فیبر نوری، کانالسازی و ترمیم نوار 1393/08/10 1393/08/19
صفحه 8 از 56