مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نگهبانی تمامی ساختمانها و تاسیسات و نواحی تابعه استان 1397/08/05 1397/08/15
فراخوان احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 35236 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع ب... 1397/07/25 1397/05/30
خدمات نگهبانی تمامی ساختمان ها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه استان 1397/07/14 1397/07/18
خدمات نگهبانی تمامی ساختمان ها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه استان 1397/07/12 1397/07/18
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاههای گاز 1397/07/05 1397/07/18
خرید رگولاتور گاز خانگی ب 1397/07/01 1397/07/11
خدمات وصول مطالبات و قطع گاز در روستاها و شهرهای استان 1397/06/07 1397/06/15
تهیه تجهیزات و احداث 22000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف و همچنین 2... 1397/05/29 رجوع به آگهی
احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای) 35420 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار... 1397/05/18 1397/05/30
تهیه بخشی از تجهیزات و احداث 24000 متر شبکه گازرسانی در اقطار مختلف 1397/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 15