کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8091616 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سایبان و فونداسیون ایستگاه TBS کابینتی اجابیت حصار محوطه TBS کردیچال و نصب حفاظ شاخ گوزنی TBS های کلاردشت احداث سایبان و فو استان مازندران 1403/03/22 1403/03/31
8091613 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ونگهداری شبکه و انشعاب شهرستان تنکابن (خرم اباد ،نشتارود و شیرود و تنکابن و روستاهای تابعه ) -تجدید مناقصه استان مازندران 1403/03/22 1403/03/31
8090935 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 400 علمک پلی اتیلن پراکنده و 4000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در شهرستان بابلسر استان مازندران 1403/03/22 1403/03/31
8085968 مناقصه واگذاری 3 عنوان مناقصه شامل تهیه و تامین،پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ و نرم افزار جامع اندازه گیری ایستگاه ها - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور - ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 2000 م... استان مازندران 1403/03/21 رجوع به آگهی
8085945 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 2000 متر شبکه حفره خالی 63 م م سطح ناحیه به روش PC استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8085230 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی المنت فیلتر در سایزهای مختلف استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8085214 مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان آمل -تجدید مناقصه استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8085209 مناقصه عمومی یک مرحله ای ابگرمکن بدون مخزن با راندمان بالا با مبدل حرارتی استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8085205 مناقصه تهیه و تأمین، پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ و نرم افزار جامع اندازه گیری ایستگاه های گاز استان استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8083985 مناقصه خرید المنت فیلتر در سایز های مختلف استان مازندران 1403/03/21 1403/03/23
8083057 مناقصه احداث سایبان و فونداسیون ایستگاه TBS کابینتی اجابیت حصار محوطه TBS کردیچال و نصب حفاظ شاخ گوزنی TBS 2-تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب شهرستان 3-ساخت و نصب 400 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 4000... استان مازندران 1403/03/21 1403/03/31
8077184 مناقصه واگذاری 3 عنوان مناقصه شامل تهیه و تامین،پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ و نرم افزار جامع اندازه گیری ایستگاه ها - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور - ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 2000... استان مازندران 1403/03/20 رجوع به آگهی
8075387 مناقصه احداث سایبان و فونداسیون ایستگاه TBS کابینتی اجابیت حصار محوطه TBS کردیچال و نصب حفاظ شاخ گوزنی TBS 2-تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب شهرستان 3-ساخت و نصب 400 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 4000... استان مازندران 1403/03/20 1403/03/31
8075380 مناقصه خرید المنت فیلتر در سایز های مختلف استان مازندران 1403/03/20 1403/03/23
8057061 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان 2- ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی شهرستان3-... استان مازندران 1403/03/13 رجوع به آگهی
8051858 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفره خالی - ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی - تهیه مصالح، حمل و اجرای زیر... استان مازندران 1403/03/12 1403/03/09
8049605 مناقصه خرید آبگرمکن بدون مخزن چگالشی استان مازندران 1403/03/12 1403/03/23
8043071 مناقصه 4 ردیف مناقصه: ساخت و نصب 350 علمک پراکنده و 250 علمک متمرکز و 6 کیلومتر حفره خالی استان مازندران 1403/03/09 1403/03/09
8039773 مناقصه خرید آبگرمکن بدون مخزن چگالشی استان مازندران 1403/03/09 1403/03/23
8033250 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و پشتیبانی بخش زیرساخت اکتیو شرکت گاز استان مازندران استان مازندران 1403/03/07 1403/03/09
صفحه 1 از 342