مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5992519 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاه T.B.S کابینتی بهمراه سیستم روشنای ضدانفجار روستای سوچلما هزارجریب نکا-تجدید مناقصه 1401/09/07 1401/09/09
5992377 مناقصه بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000(بهمراه تهیه مصالح باقیمانده پیمان ایستگاه 1401/09/07 1401/09/09
5992370 مناقصه ساخت و نصب 600 عدد انشعاب پلی اتیلن بصورت پراکنده به روش pc 1401/09/07 1401/09/09
5992369 مناقصه تهیه مصالح ، حمل و احداث ایستگاه T.B.S بهمراه سیستم روشنایی ضد انفجار 1401/09/07 1401/09/09
5990940 مناقصه بارگیری ، حمل ، باراندازی ، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000 1401/09/07 1401/09/09
5989143 مناقصه تهیه مصالح، حمل و احداث ایستگاه TBS به همراه سیستم روشنایی ضد انفجار 1401/09/06 1401/09/09
5988998 مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پلی اتیلن به صورت پراکنده و 5 کیلومتر شبکه 63 و90 م م به صورت حفره خالی-حمل و ساخت ایستگاه TBS به همراه سیستم روشنایی ضد انفجار -تکمیل ایستگاه TBS به همراه سیستم روشنای... 1401/09/06 1401/09/07
5987035 مناقصه ساخت و نصب 600 عدد انشعاب پلی اتیلن - تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی ضد انفجار و ... 1401/09/06 1401/09/09
5987006 مناقصه بارگیری٬حمل٬باراندازی٬نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000 به همراه تهیه مصالح باقیمانده پیمان ایستگاه و اجرای عملیات ورودی و خروجی ایستگاه های تقلیل فشار بهمراه هیتر و فیلتر سپراتور... 1401/09/06 1401/09/09
5984025 مناقصه خرید اتصالات فلزی در سایزهای مختلف 1401/09/05 1401/09/16
5973433 مناقصه تهیه مصالح، حمل و ساخت ایستگاه TBSبه همراه سیستم روشنایی ضد انفجار - تکمیل ایستگاه TBSکابینتی به همراه سیستم روشنایی ضد انفجار روستا - احداث سه مورد ایستگاه CPSافقی در روستاها 1401/09/01 1401/09/23
5973429 مناقصه واگذاری نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور - مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی - تکمیل ایستگاه TBS کابینتی به همراه CPS روستا 1401/09/01 1401/09/16
5973408 مناقصه بارگیری ، حمل ، باراندازی ، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000 1401/09/01 1401/09/09
5973079 مناقصه نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور 1401/09/01 1401/09/23
5973016 مناقصه تعمیرات و نگهداری اداره 1401/09/01 1401/09/23
5972381 مناقصه واگذاری خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970824 مناقصه خط تغذیه 8 اینچ مسیر بلوار 1401/09/01 1401/10/08
5970750 مناقصه تکمیل ایستگاه TBS کابینتی و احداث CPS افقی 1401/09/01 1401/09/02
5970748 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مدیریت بهره برداری پول و کجور 1401/09/01 1401/09/02
5970732 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان نگهداری و تعمیرات مناطق 1401/09/01 1401/09/02
صفحه 1 از 294