مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح، حمل و احداث دیوار گابیونی به همراه زهکش جهت تثبیت لغزش و ایمن نمودن لوله گاز - احداث ایستگاه TBS به همراه سیستم روشنایی 1400/10/30 1400/11/27
مناقصه - تهیه مصالح ، حمل و احداث ایستگاه TBS کابینتی به همراه سیستم روشنایی در روستا- - ساخت و نصب ۵۰۰ انشعاب متمرکز (شامل ۴۹۰ انشعاب رودیواری و ۱۰ انشعاب تو دیواری ) و ۱۰۰ انشعاب پراکنده و اجرای ۲۰۰... 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ علمک متمرکز 1400/10/30 1400/10/29
مناقصه واگذاری تهیه مصالح ، حمل و احداث ایستگاه TBS کابینتی - ساخت و نصب 500 انشعاب متمرکز (شامل 490 انشعاب رودیواری و 10 انشعاب تو دیواری) و 100 انشعاب پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفر خالی - ساخت... 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه خرید لوله فولادی 1400/10/29 1400/11/28
مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری با راننده (بهره برداری) 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه - تصحیح کننده با دامنه تغییرات فشار 1400/10/29 1400/11/28
مناقصه تهیه مصالح، حمل و احداث دیوار گابیونی به همراه زهکش جهت تثبیت لغزش و ایمن نمودن لوله گاز - احداث ایستگاه TBS به همراه سیستم روشنایی 1400/10/28 1400/11/27
مناقصه تکمیل ایستگاه TBS کابینتی بهمراه سیستم روشنایی 1400/10/28 1400/11/27
مناقصه پیمان حجمی نگهداری و تعمیرات و - اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی و ساخت و نصب 300 علمک پراکنده و ... 1400/10/28 1400/11/20
مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری با راننده (بهره برداری) 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه تصحیح کننده با دامنه تغییرات 1400/10/28 1400/11/28
مناقصه تصحیح کننده با دامنه تغییرات 1400/10/28 1400/11/28
مناقصه خرید لوله فولادی 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تصحیح کننده 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه تهیه مصالح ، حمل و احداث ایستگاه TBS کابینتی 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب متمرکز 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستانها 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ، حمل و ساخت ایستگاه TBS شهر پلور – لاریجان - تجدید مناقصه 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ، حمل و ساخت ایستگاه TBS به همراه سیستم روشنایی شهر گزنک - تجدید مناقصه 1400/10/27 1400/10/29
صفحه 1 از 267