مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات، اجرای حفره خالی و نصب ان... 1399/07/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات و خدمات شهری و روستایی، مشترکین، قرائت و ...شهرستان بابل... 1399/07/30
فراخوان ارزیابی کیفی باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیه گاز جاده دالیخانی رامسر به روش PC 1399/07/30
فراخوان ارزيابي کيفي خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای اوریم رودبار، اوریم، شورکچال سله بن، ورسک (ف... 1399/07/30
فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور 5 مترمکعبی G4 دیافراگمی ارتقا یافته 1399/07/30
ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده پلی اتیلن ـ نصب تجهیزات 1000 عدد کنتور و 363 عدد رگلاتور در سطح شهرستا... 1399/07/27 رجوع به آگهی
کنتور 5 مترمکعبی دیافراگمی ارتقا یافته G4 1399/07/27 رجوع به آگهی
خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها ـ باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیع گاز 1399/07/27 رجوع به آگهی
ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان ـ ساخت و نصب 3... 1399/07/27 1399/08/21
نصب 3000 عدد کنتور و رگولاتر-نصب 5000 عدد کنتور و رگولاتور-نصب 4000 عدد کنتور و رگولاتور-تهیه و حمل... 1399/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 440