مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Civil works for Hospital 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای کامل فنداسیون بلوک 100 واحدی A مجتمع به همراه مصالح با همبندی ارت آن 1398/06/28 1398/06/31
واگذاری عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی 1398/06/28 1398/07/10
عملیات تهیه مصالح ، انجام تخریب، نقاوم سازی و بازسازی 1398/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی -تجاری شنبدی بو... 1398/06/27 1398/07/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فراخوان مشارکت در ساخت 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فراخوان مشارکت در ساخت اکرمیه یزد 200 واحدی 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فراخوان مشارکت در ساخت اراضی پشت باغ یزد 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت قطعه 11 بخش5 یزد 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی – تجاری نیایش ب... 1398/06/27 1398/07/02
صفحه 1 از 46