مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لامپ های LED، LINE PIPE3 & 4 IN SCH:80 - تیوپ - TEMPERATURE GAUGE WITH THERMOWELL - اکتروپمپ 1398/09/06 رجوع به آگهی
Procurement of Fan with Gear Box Complete Set and Motor for Cooling Tower of Unit-2 1398/09/06 رجوع به آگهی
بهینه سازی سامانه پیش گرمایش APH کوره های تقطیر - بهینه سازی توربین بخار مولد برق STG 1398/09/06 رجوع به آگهی
خرید Jet machine 1398/08/18 1398/10/08
خرید Jet machine 1398/08/12 1398/10/08
صفحه 5 از 5