مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان - نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مجتمع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه تأمین آب شرب 1400/02/04
مناقصه خرید فیدر و پایلوت 1400/02/04
مناقصه خرید تجهیزات ساختمان 1400/01/30
مناقصه خرید یک دستگاه اینورتر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نازک کاری و بخشی از تاسیسات برقی و مکانیکی طبقه همکف ساختمان کتابخانه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه برونسپاری اجرایی مشترکین امور برق 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه سیستم روشنائی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه خدمات مشترکین امور برق 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه ارائه فعالیتهای حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع وانتقال شرکت برق 1400/02/05
مناقصه تجهیزات واجرای پست 1400/02/05
مناقصه خرید کالا و تجهیزات نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق 1400/01/29 1400/02/13
مناقصه خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو،نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق جهت اصلاح و تعویض پایه های فرسوده و تامین برق متقاضیان فاقدشبکه 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه خرید کالا و تجهیزات،‌اجرا، انتقال نیرو و برقرسانی به روستاهای فاقد برق 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه از پست فوق توزیع 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه احداث پست فوق توزیع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات 1400/01/29 1400/02/11
مناقصه نیرو رسانی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری آبتیمور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کمپرسور هوای پرتابل برقی به همراه تابلو کابلها و متعلقات 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 69