کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855506 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گازرسانی به روستاهای رحیم آباد و فیروزآباد کیار استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/28 1403/02/01
7854115 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1-خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای2-شبکه توزیع گاز روستاهای 3-خط تغذیه به همراه شبکه توزیع 4-خط تغذیه و شبکه توزیع گاز محور جنوب استان مازندران 1403/01/28 1403/02/19
7853660 مناقصه واگذاری مربوط به بهینه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق توربین خانه و اتاق برق تلمبه خانه استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853628 مناقصه واگذاری خدمات نمودارگیری در چاههای cased hole از طریق اجاره به روش call out استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853509 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 22 ایستگاه حفاظت کاتدی مناطق 2-4-6 اصفهان کاشان آران و بیدگل و گلپایگان استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/17
7843439 مناقصه اجرای عملیات سیویل جهت 10 دستگاه مخزن ذخیره واقع در سایت - اجرای عملیات ساخت و نصب (مکانیکال) 10 دستگاه مخزن ذخیره استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842668 مناقصه واگذاری خدمات ذیل: 1. اجرای عملیات سیویل جهت 10 دستگاه مخزن ذخیره - 2. اجرای عملیات ساخت و نصب (مکانیکال) 10 دستگاه مخزن ذخیره استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842532 مناقصه واگذاری طراحی ساخت و اجرای پروژه گازرسانی به نیروگاه استان تهران، استان مازندران 1403/01/28 1403/01/28
7842453 مناقصه اجرای عملیات تامین و خرید متریال و اجرای لوله کشی از جنس کربن استیل بالاینر داخلی از جنس PTFE استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/09
7842288 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م/02/0556 عملیات نمودارگیری و کس اطلاعات ارزیابی و میزان ذخائر هیدروکربوری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7842263 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م/02/0559 عملیات نمودارگیری کسب اطلاعات مربوط به انحراف چاه و برطرف کردن موانع حفاری و ارزیابی بندش سیمان پشت لوله جداری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7842194 مناقصه طراحی ،خرید ساخت نصب و راه اندازی یک دستگاه کمپرسور B-50-A و متعلقات استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/04
7841528 مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7841525 مناقصه عملیات نمودارگیری و خدمات چاه جهت نمودارهای تصویرگر سازند,نمونه گیری و آزمایش فشار سازند, تشدید مغناطیس هسته ای , ارزیابی پتروفیزیکی و پروفایل لرزه ای (Image . MDT.NMR.SI i mFUI I set & vsp) استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7841455 مناقصه اجرای کارهای باقیمانده و رفع نواقص پروژه خط انتقال استان کرمان 1403/01/28 1403/02/05
7841418 مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7841342 مناقصه مربوط به پروژه اصلاح و آماده سازی 19 رشته خط لوله نفت و گاز استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/07
7841328 مناقصه تهیه مصالح و اجرای 6700 متر خط تغذیه 16 اینچ تقویتی استان کرمان 1403/01/28 1403/02/05
صفحه 1 از 1