مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات و ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و ... 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه انجام تعمیرات و کالیبراسیون دستگاههای گازسنج وعملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه استفاده از خدمات بخشی خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه واگذاری پروژه EPC مهندسی، تهیه، نصب و راه اندازی اسکرین و مخزن جدید نرمه 30-10 1400/09/16 1400/10/05
مناقصه واگذاری اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده محور 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ایستگاه تقلیل فشار در ظرفیت های 5000 و10000 بهمراه لوازم یدکی مربوطه 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه گازرسانی به حفرات خالی (شبکه و علمک) و نصب انشعابات و گابیون بندی خطوط گازدار شبکه و تغذیه 1400/09/16 1400/09/29
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله ۲۴ اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده شبکه و انشعابات شهر و روستاها 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث راه دسترسی واحداث پلهای مسیر CGS های شرکت گازدر سطح استان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مقاوم سازی مسیر خط فلزی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی انبار و سوختگیری هواپیمایی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و نصب 170 مورد انشعاب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای باقی مانده حدود ۸۰۰ متر شبکه توزیع و ۵۷۰۰ متر خط تغذیه 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه تهیه مصالح واجرای باقیمانده خط تغذیه وشبکه توزیع شهرها 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد دو گازی (GEF) نیروگاه بخار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه جایگزینی مخزن ذخیره آب ورودی کارخانه گاز و گاز مایع ۹۰۰ 1400/09/16 1400/09/30
صفحه 1 از 2