کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7701915
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان آذربایجان شرقی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701896
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان بوشهر) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701863
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان فارس) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7701832
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال (استان هرمزگان) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7702767 مناقصه خرید نشانگر خطا 20 کیلو ولت هوایی استان ایلام 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702478 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور مشترکین عادی و سنگین به صورت حجمی استان لرستان 1402/12/03 1402/12/08
7702469 مناقصه خرید تجهیزات پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران استان تهران 1402/12/03 1402/12/08
7702370 مناقصه انجام عملیات ساماندهی و مستند سازی اموال غیر منقول استان تهران 1402/12/03 1402/12/09
7702369 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و توسعه ارتباطات استان کرمان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702360 مناقصه تامین و نصب ، راه اندازی ترانسفورماتور و پست اختصاصی استان تهران 1402/12/03 1402/12/08
7702294 مناقصه 8 عنوان مناقصه شامل - خرید قطعه الکترونیکی - خرید مجموعه الکترونیکی - خرید مدولاتور ESC استان تهران 1402/12/03 1402/12/12
7702270 مناقصه خرید نشانگر خطا 20 کیلو ولت هوایی استان ایلام 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702254 مناقصه تأمین قطعات مورد نیاز مولد - مگاواتی 2-CG170 استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7702249 مناقصه خرید خدمات عملیات گالوانیزاسیون 1800 تن رادیاتور ترانسفورماتور استان زنجان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702244 مناقصه خرید کارت گرافیک NVIDIA برای سرور استان تهران 1402/12/03 1402/12/08
7702237 مناقصه خرید جداکننده و کات اوت استان ایلام 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702228 مناقصه خرید 6 عدد هوزینگ تابلوبرق SIEMENS ، 6 عدد ترانسفورمر CT و 3 دست سرکابل فشار قوی مربوط به پروژه برق رسانی به کارخانه استان تهران، استان کرمان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702226 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و اصلاح و بهینه شبکه برق روستایی شهر استان ایلام 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702225 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با احداث و اصلاح و بهینه شبکه برق روستایی استان ایلام 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702154 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز سرور سوییچ تیپ و متعلقات استان فارس 1402/12/03 1402/12/12
صفحه 1 از 6