مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری شبکه کابل و هوایی محور شهرستان ها 1399/09/11 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی خريد تجهيزات مخابراتي TPS و PLC 1399/09/16
اجرای عملیات طرح کابل کشی خاکی فیبر نوری 1399/09/11 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی سایت های مخابراتی 1399/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیزات نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل در 3 سایت موبایل و جمع آوری کله تجهیزات مازاد و تح... 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمنی سازی سایت های مخابراتی 1399/09/12 رجوع به آگهی
نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح 1399/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات سامانه های تردد شمار در محورها ـ پش... 1399/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات سرویس و نگهداری مراکز تلفن و فاکس 176-99 1399/09/12 1399/09/16
صفحه 1 از 2