مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری شبکه رایانه ای و ارتباطات 1398/10/29 1398/12/03
انجام خدمات اپراتوری و تعمیرات دستگاه های مخابراتی 1398/10/29 1398/11/12
واگذاری پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور مجتمع 1398/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری و خدمات مرکز تماس 5100118 و 5100111 و اطلا... 1398/10/29 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک 1398/10/29 1398/11/03
تامین و تحویل تجهیزات پسیو 1398/10/29 رجوع به آگهی
تمدید نگهداری سایت های موبایل 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و تعمیر تجهیزات الکتریکی اداره کل 1398/10/29 1398/11/07
اجرای عملیات شبکه و کابل و خرید اجناس مربوطه (بصورت ترنکی) 1398/10/29 1398/11/02
راهبری و خدمات مرکز تماس 5100118 و 5100111 و اطلاعات پرواز غیر حضوری 096330 1398/10/29 1398/11/05
صفحه 1 از 2