مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
OPTIC FIBRE AND LOCAL AREA NETWORK INSTALLATIONS FRAMEWORK CONTRACT 1399/01/18 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 1399/01/18 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 4 طرح USO 1399/01/18 1399/01/24
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری 1399/01/18 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 7 طرح USO 1399/01/18 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصل بندی مسی و نوری آبونه مرکزی کافوهای نوری 1399/01/18 1399/01/24
Internet Services 1399/01/18 رجوع به آگهی
Support and Maintenance for Real Time Global Positioning Satellite Automated Vehicle Location System... 1399/01/18 1399/02/07
Head office Structured Cabling Consultancy RFP 1399/01/18 1399/01/31
Procurement of Telecommunication Equipments and Systems 1399/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2