کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853608 مناقصه واگذاری تامین تجهیزات و اجرای شبکه SD-WAN استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853511 مناقصه عمومی یک مرحله ای یکپارچه سازی و ارتقا مراکز تلفن، VOIP و زیرساخت های مخابراتی استان ایلام 1403/01/28 1403/01/29
7842891 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات طرح توسعه و بهسازی معماری داخلی مرکز داده استان تهران 1403/01/28 1403/02/05
7842155 مناقصه تقویت دکل های مونوپل استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841032 مناقصه اجرای پروژه نجما ( با تامین مصالح و ملزومات ) استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1