مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پیکان به رنگ سفید مدل 1380 1398/06/31 رجوع به آگهی
یک دستگاه اتوموبیل سواری پراید به شماره انتظامی 25 ایران 497 ج 73 به رنگ سفید مدل سال 1380 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتومبیل تیبا 2 رنگ سفید مدل 94 و .... 1398/06/31 رجوع به آگهی
یک دستگاه وانت مزدا شماره انتظامی 42د452 ایران 59 نوع وسیله نقلیه وانت سیستم مزدا تیپ بی 2000 آی... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش خودروی سواری پراید تیپ 131 ، به شماره انتظامی 151 د 47 ایران 41 ، 1398/06/31 رجوع به آگهی
شش دانگ یکدستگاه خودروی سواری پژو پارس XU7  به رنگ سفید به شماره انتظامی 994س62 ایران46  مدل 1392 1398/06/31 1398/07/24
فروش یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151مدل 1392 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سمندسورن -مشکی رنگ مدل 94 1398/06/31 رجوع به آگهی
یک دستگاه ترانسفورماتور و نقطه جوش مارک کرومپ kava 25 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه لیفتراک 1- یک دستگاه لیفتراک 3 تن ساخت 2015 شرکت DOOSAN و 2- یک دستگاه لیفتراک 3 تن... 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 8197