مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های راه آهن 1397/11/18 1397/11/23
فروش یکصد 100 تن ضایعات واگن های باری خود 1397/11/18 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن واگن ضایعاتی 1397/11/18 1397/12/08
اصلاحیه آگهی فروش ضایعات آهن ( واگن ضایعاتی ) 1397/11/15 رجوع به آگهی
فروش واگن های ضایعاتی 1397/11/14 1397/11/23
فروش 24 دستگاه واگن ژلور سبز چهار نفره کوپه ای 1397/11/13 1397/11/24
فروش 24 دستگاه واگن پلور سبز چهار نفره کوپه ای 1397/11/13 1397/11/24
فروش یکصد 100 تن ضایعات واگن های باری خود 1397/11/08 رجوع به آگهی
اقلام ضایعات و مازاد بر نیاز اموالی و غیر اموالی 1397/11/04 1397/11/14
اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستگاه 1397/10/26 1397/11/10
صفحه 10 از 76