مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام شامل ماشین آلات راهسازی اسقاط و ماشین آلات سبک و سنگین اسقاط و موتور آلات سبک خطی اسقاط و... 1397/12/04 1397/12/07
فروش ضایعات آهن آلات در راهدارخانه مرکزی 1397/12/03 رجوع به آگهی
اقلام ضایعات و مازاد بر نیاز اموالی و غیر اموالی 1397/12/02 1397/12/11
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی 1397/12/01 1397/12/06
فروش یک دستگاه واگن مسافری اتوبوسی 1397/11/30 1397/12/06
فروش واگن های ضایعاتی 1397/11/28 1397/11/30
فروش اموال منقول و غیر منقول: 1- دو دانگ از شش دانگ یک دستگاه کارخانه سنگبری معادل 45 سهم از 120 س... 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش 6 دستگاه سوزن p50 با زاویه 1/9 با شعاع 190 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش 667 عدد ورق الگواز جنس آهن و تعداد 16 عدد واگن آهنی 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش حدود 250 تن واگن اسقاطی 1397/11/27 1397/11/30
صفحه 8 از 76