مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 667 عدد ورق الگواز جنس آهن و تعداد 16 عدد واگن آهنی 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش حدود 250 تن واگن اسقاطی 1397/11/27 1397/11/30
فروش خط تولید کاشی و سرامیک شامل واحد خاک سازی، آسیاب های خشک و تر، کوره، دستگاههای پرداخت ، لعاب ،... 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه های راه آهن 1397/11/23 1397/11/30
واگذاری اجاره دپوی تعمیرات واگن ایستاده راه آهن بندر 1397/11/24 1397/11/30
فروش واگن های ضایعاتی 1397/11/24 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ضایعاتی شرکت و خرید و حمل فیلتر کمپرسورهای ناوگان خط دو شرکت 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد667 عدد ورق الگواز جنس آهن وتعداد 16عدد واگن آهنی 1397/11/23 1397/12/15
فروش واگن های ضایعاتی موجود در ایستگاه راه آهن 1397/11/18 1397/11/23
فروش مازاد ضایعاتی 1397/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 74