مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی 1398/03/02 1398/03/25
فروش تعداد شش دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز و یک دستگاه خودرو وانت اوراقی 1398/03/02 1398/03/08
تعداد 6 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز و یک دستگاه خودرو وانت (اوراقی) به صورت کلی یا جزئی 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش مقداری ضایعات آهنی و پلی اتیلن 1398/03/02 رجوع به آگهی
لوازم و قطعات داغی خودروهای تصادفی 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش اثاثیه و تجهیزات مستهلک 1398/03/02 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات خارج از رده مرکز 1398/03/02 1398/04/17
مزایده اثاثیه و تجهیزات مستهلک بانک 1398/03/02 رجوع به آگهی
مزایده مال منقول 1398/02/31 رجوع به آگهی
فروش اجناس توقیفی 1398/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 5820