مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک قطعه زمین به مساحت 611 مترمربع به صورت پارکینگ عمومی غیرمسقف 1398/06/23 1398/06/23
مدیریت و بهره برداری از مجموعه پارکینگ های منطقه مرزی 1398/06/20 1398/06/27
واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان 1398/06/20 1398/06/24
اجاره محصولات، پارکینگ و بوفه پارک (فروش بستنی و محصولات سوپرمارکتی) 1398/06/17 1398/06/30
اجاره پارکینگ 1398/06/17 1398/06/24
واگذاری امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی 1398/06/14 1398/06/28
بهره برداری از پارکینگ ایستگاه راه آهن 1398/06/12 1398/06/19
اجاره محل های اجرای طرح پارکبانی سطح شهر 1398/06/09 1398/06/16
واگذاری به صورت اجاره محصولات، پارکینگ و بوفه پارک 1398/06/11 1398/06/30
اجرای طرح پارکبان 1398/06/10 1398/06/17
صفحه 1 از 754