مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک قطعه زمین جهت استفاده پارکینگ عمومی 1399/11/04 1399/11/05
اجاره پارکینگ 1399/10/29 1399/11/05
واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1399/10/30 1399/10/30
اجاره پارکینگ های خود 1399/10/29 1399/11/05
واگذاری ، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1399/10/29 1399/10/30
اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ 1399/10/27 1399/11/07
اجاره یک قطعه زمین جهت استفاده پارکینگ عمومی 1399/10/25 1399/11/01
واگذاری تعدادی از غرف موجود در بازارچه و تعدادی از کانکس و جایگاه ها و فضای ماهی پاک کنی و 15 باب غر... 1399/10/23 1399/11/04
برونسپاری پارکینگ بیمارستان 1399/10/22 1399/10/24
واگذاری یک باب مغازه ۲۰ متر مربع-اجاره پارکبانی و .... 1399/10/21 1399/10/29
صفحه 1 از 916