مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی پایانه بار ـ واگذاری امورات چرخ دستی و... 1398/11/21 1398/11/26
واگذاری بهره برداری و نگهداری از پارکینگ و انجام امور خدماتی پایانه بار 1398/11/20 1398/11/26
واگذاری پارکینگ 1398/11/20 1398/11/30
واگذاری پارکینگ ها 1398/11/16 1398/11/28
فروش دستگاه های رزرو پارکینگ 1398/11/15 1398/11/15
کلیه فروشگاه های مواد خوراکی و غذایی زندان - - واحد سنگکی زندان مرکزی - واحد رستوران زندان مرکزی... 1398/11/14 1398/11/20
اجاره تعداد دو باب واحد تجاری، یک باب پارکینگ و کلینیک 1398/11/14 1398/11/28
واگذاری استیجاری راهبری و بهره برداری از محوطه پارکینگ 1398/11/14 1398/11/19
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی 1398/11/13 1398/11/30
واگذاری پارکینگ پارک 1398/11/13 1398/11/30
صفحه 1 از 808