مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات فلزی و مشعل بویلر به همراه الکترو موتور دو دستگاه سالم و یک دستگاه معیوب و موتور آسانسور... 1397/11/03 1397/11/16
ششدانگ دو قطعه زمین 1397/11/02 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ یک قطعه زمین محصور کشاورزی 1397/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره مجتمع شترمرغ 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش زمین کشاورزی 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین کارافه ای 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش املاک مورثی ـ 1397/10/20 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بانک 1397/10/09 رجوع به آگهی
فروش واحد صنعتی - کشاورزی 1397/09/07 رجوع به آگهی
فروش املاک 1397/07/30 1397/08/20
صفحه 1 از 10