مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نه قطعه زمین (کاربری: فضای سبز ، جهانگردی، زراعی آبی) 1400/05/03 1400/05/06
مزایده فروش نه قطعه زمین 1400/05/02 1400/05/06
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و... 1400/04/28 1400/05/05
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده واگذاری املاک و اموال مازاد 1400/04/24 1400/05/04
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 37760 متر مربع بشماره پلاک ثبتی 11 فرعی ( یازده فرعی ) از 191- اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلیعرصه به شرح کروکی و مساحت آن برابر 3776... 1400/04/22 1400/05/04
مزایده فروش مقداری فلزات ضایعاتی، چوب، پلاستیک و کاغذ ضایعاتی و اقلام اداری مستعمل 1400/04/22 1400/04/27
مزایده سه دانگ یکباب مغازه -یک قطعه باغ میوه و ... 1400/04/22 1400/05/05
مزایده مقدار 1/887 لیتر آب از 10 لیتر از 30 لیتر آب 1400/04/22 1400/05/03
مزایده فروش ملک به صورت خانه باغ و ساختار ویلایی 1400/04/22 1400/05/05
مزایده یک قطعه باغ محصور به مساحت 2000 مترمربع 1400/04/20 1400/05/03
مزایده یک قطعه زمین دیمزار در سطح 6000 مترمربع و یک قطعه زمین دیمزار در سطح 700 مترمربع 1400/04/16 1400/04/21
مزایده ملک به مساحت 300 مترمربع 1400/04/20 1400/05/02
مزایده زمین به مساحت 1500 مترمربع 1400/04/19 1400/05/05
مزایده فروش یک قطعه زمین ییلاقی بمتراژ 153 مترمربع 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهارسهم اب از96سهم موتور پمپ به انضمام باغات تحت شرب ویک قطعه خانه باغچه محصور 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار دانگ از یک قطعه زمین به مساحت 240 متر - یک قطعه زمین زراعی دیمی و ... 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 800 مترمربع با دو اصله درخت گردو و جنگلی با کاربری معابر و راههای دسترسی 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اراضی زراعی آبی (5/7 هکتار) با حق آبه عرفی و دیم (12/7 هکتار) و باغ (85 صدم هکتار) 1400/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 264