مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک 1398/06/17 1398/06/28
انجام امور جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/13 1398/06/23
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/06/11 1398/06/28
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/06/10 1398/06/28
بهره برداری از ساختمان 1398/06/09 1398/06/24
واگذاری جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/07 1398/06/23
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/06 1398/06/23
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/05/20 1398/05/31
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/05/13 1398/05/31
اجاره تعدادی مغازه 1398/04/12 1398/04/22
صفحه 6 از 18