مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پایه استندهای سطح شهر 1398/12/11 1398/12/27
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1398/12/04 1398/12/21
واگذاری اجاره غرفه های سطح شهر 1398/11/05 رجوع به آگهی
انجام امور جمع آوری پسماند خشک 1398/10/04 1398/10/14
واگذاری امتیاز مربوط به جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/09/28 رجوع به آگهی
انجام امور جمع آوری پسماند خشک 1398/09/27 1398/10/14
فروش تعدادی از املاک 1398/07/22 1398/08/02
فروش تعدادی املاک 1398/07/17 1398/08/02
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/07/15 1398/08/02
صفحه 5 از 18