مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پایه استندهای سطح شهر 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر 1399/04/12 1399/04/22
واگذاری طرح تفکیک زباله از مبدا 1399/04/12 1399/04/22
طرح تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر 1399/04/05 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1399/02/30 1399/03/10
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1399/02/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1399/02/23 1399/03/10
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/12/26 1399/01/17
واگذاری امتیاز مربوط به جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/12/20 1399/01/17
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 16