مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک 1398/07/22 1398/08/02
فروش تعدادی املاک 1398/07/17 1398/08/02
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/07/15 1398/08/02
فروش تعدادی از املاک 1398/06/17 1398/06/28
انجام امور جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/13 1398/06/23
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/06/11 1398/06/28
فروش تعدادی از املاک شهرداری 1398/06/10 1398/06/28
بهره برداری از ساختمان 1398/06/09 1398/06/24
واگذاری جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/07 1398/06/23
جمع آوری پسماند خشک در سطح شهر 1398/06/06 1398/06/23
صفحه 1 از 14