مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره کشتارگاه احشام 1401/03/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کشتارگاه احشام 1401/03/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری کشتارگاه 1401/03/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه 1401/02/22 1401/02/20
مزایده واگذاری کشتارگاه احشام 1401/02/15 1401/02/20
مزایده اجاره کشتارگاه شهرداری 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری مسکونی 1401/01/23 1401/02/04
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 2500 لیتر روغن سوخته 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری با کاربری مسکونی در نقاط مختلف سطح شهر 1401/01/16 1401/02/04
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 208 / سطح کل زمین : 208 و .... 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری با کاربری مسکونی 1400/11/28 1400/12/07
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری با کاربری مسکونی 1400/11/27 1400/12/07
مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری با کاربری مسکونی 1400/11/20 1400/12/07
مزایده فروش - زمین مسکونی به مساحت 208 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 205 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه احشام 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه احشام بصورت اجاره 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه احشام 1400/07/26 1400/08/05
مزایده واگذاری کشتارگاه احشام بصورت اجاره 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کشتارگاه احشام 1400/06/21 1400/06/31
صفحه 1 از 12