مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی واحدهای رخشوی خانه - سی اس آر و زباله سوز بیمارستان 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تزریقات 1398/12/03 رجوع به آگهی
برونسپاری به بخش خصوصی ـ واگذاری تزریقات بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی ـ واگذاری داروخانه های مراک... 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه بیمارستان 1398/04/13 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی دندانپزشکی درمانگاه تخصصی 1397/11/14 1397/11/15
واگذاری مشارکتی درمانگاه تخصصی بیمارستان 1397/10/11 1397/10/13
واگذاری درمانگاه تخصصی بیمارستان 1397/09/28 1397/10/03
واگذاری تزریفات بیمارستان 1397/09/28 1397/10/04
واگذاری تزریقات بیمارستان 1397/09/18 1397/09/20
واگذاری تزریقات بیمارستان 1397/08/23 1397/08/24
صفحه 1 از 3