مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تزریقات درمانگاه تخصصی بیمارستان 1396/10/06 1396/10/11
واگذاری تزریقات بیمارستان امام جعفر صادق 1396/03/30 1396/04/07
واگذاری مدیریت اداره پارکینگ عمومی 1395/11/17 1395/11/21
واحدهای سی اس آر - رخشویخانه - وبی خطرساز زباله بیمارستان 1395/11/17 1395/11/21
واگذاری تزریقات درمانگاه تخصصی 1395/07/27 1395/08/05
واگذاری تزریقات بیمارستان 1395/03/04 1395/03/13
واگذاری تزریقات درمانگاه 1394/04/09 1394/04/15
صفحه 2 از 2